Czy mogę zostawić filament w piórze 3D podczas przechowywania?

Zaleca się wyjmowanie filamentu przez przytrzymanie przycisku wł/wył (on/off) przez 2 sekundy na piórze 3D. W ten sposób filament wychodzi z tyłu z pióra 3D. Nie zapomnij uciąć prosto filament, który wyszedł z pióra.