Czy można używać filamentów ABS, PETG lub PLA?

Można używać filamentów ABS, PETG lub PLA.  Przed zmianą filamentu z PLA na ABS lub PETG lub odwrotnie, radzimy wyjąć filament z pióra drukującego 3D. Kiedy pióro 3D jest puste, można wytłaczać nowy filament. Zapobiega to zapchaniu pióra 3D.