Czy pióro 3D niepotrzebnie będzie się nagrzewać, gdy nie jest używane?

Nie, pióro 3D zostanie automatycznie wyłączone po 2 minutach, gdy nie jest używane. Po naciśnięciu przycisku Wł/Wył (On/Off) pióro drukujące 3D zostanie włączone i ponownie nagrzewane.

Comment on this FAQ