Mój pióro 3D nie wytłacza ABS przez dyszę. Co jest nie tak?

Jeśli pióro 3D jest w trybie najszybszej prędkości, istnieje prawdopodobieństwo, że nie będzie wyciągać filamentu ABS. Ten problem można rozwiązać poprzez wyłączenie pióra 3D i zmianę trybu szybkości na średnią lub wolną prędkość. Włącz zasilanie piórem 3D, wtedy pióro 3D będzie wytłaczać ABS.