Čo sú ABS, PLA alebo PETG vlákna?

filament-vergelijking-3d-and-print-v2

Moje 3D pero nevytlačuje ABS cez trysku. V čomje problém?

Ak je vaše 3D pero v režime najrýchlejšej rýchlosti, je pravdepodobné, že vaše 3D pero nebude vytlačovať vlákno ABS. Tento problém je možné vyriešiť vypnutím 3D pera a zmenou režimu rýchlosti na strednú alebo pomalú rýchlosť. Zapnite napájanie 3D pera a 3D pero vytlačí ABS.

Aký druh vlákna môžem použiť v 3Dandprint 3D pere?

V 3D pere 3Dandprint môžete použiť len vlákna ABS, PETG a PLA so šírkou 1,75 mm.

Je možné použiť vlákna ABS, PETG alebo PLA?

Môžete použiť vlákna ABS, PETG alebo PLA. Predtým, než zmeníte PLA na ABS alebo PETG vlákna alebo opačne, odporúčame vám vytiahnuť vlákno z 3D pera na tlač. Keď je 3D pero prázdne, môžete vytlačiť nové vlákno. Toto zabráni upchatiu 3D pera.

Môžem znova použiť už použité vlákno?

Nie je možné vlákno opätovne použiť. Keď je vlákno zahriate, už nemá taký tvar, aby sa vložilo do 3D pera.