Utmatningen på 3D-pennan fungerar inte ordentligt. Vad gör jag?

Om utmatningen på din 3D-penna inte fungerar bör du kontrollera att filamentet är korrekt infört i 3D-pennans ände. När detta är gjort enligt instruktionerna bör du kontrollera att munstycket inte är igentäppt. Verkar munstycket igentäppt? Gå till ”Munstycket verkar vara igentäppt” och gå igenom alla steg.

Min 3D-penna eller sladden är trasig, kan jag fortfarande använda 3D-pennan?

Använd inte 3D-penna när den är trasig eftersom det kan leda till olyckor. Vi rekommenderar dig att kontakta inköpsstället eller oss via e-post: info@3dandprint.eu eller telefon:(+31) 020 261 4883.

Indikeringsljuset på 3D-pennan fungerar inte. Vad gör jag?

Om indikeringslampan på 3D-pennan inte fungerar, bör du först kontrollera att adaptern är inkopplad i uttaget och att kabeln är inkopplad i 3D-pennan. När du har kontrollerat strömförsörjningen och indikatorlampan fortfarande inte fungerar kan du kontakta kundservice via email: info@3dandprint.eu eller telefon: (+31) 020 261 4883.

Munstycket verkar vara igentäppt. Vad bör jag göra?

När din 3D-penna verkar uppvisa följande symptom kan det vara för att din 3D-penna är igentäppt:

 

  • Filamentet kommer inte ut från 3D-pennan.
  • 3D-pennan matar inte in filamentet.
  • Munstycket verkar vara igentäppt med filament.

Så här gör du

Slå på 3D-pennan och vänta tills den når rätt temperatur. Du vet att den är redo för användning när indikeringslampan växlar från orange till grönt. Sätt in ett nytt filament på baksidan av 3D-pennan och håll in utmatningsknappen. Det återstående filamentet som finns kvar i munstycket kommer att skjutas ut ur 3D-pennan av det nya filamentet. Kom ihåg att alltid använda samma slags filament (PLA, ABS eller PETG).

Om penna fortfarande är igentäppt, vänligen kontakta vår kundtjänst via +31 (0)20 261 4883 eller info@3dandprint.eu.

Förebyggande

För att förhindra att 3D-pennan återigen täpps igen rekommenderar vi att du tar bort filamentet från 3D-pennan när du stänger av den. För att göra detta måste du hålla in på/av-knappen på 3D-pennan i 2 sekunder. Filamentet kommer ut på baksidan av 3D-skrivarpennan. Glöm inte att klippa filamentet som kom ut ur pennan rakt.

Min 3D-penna pressar inte ut ABS genom munstycket. Vadär fel?

Om din 3D-penna är inställt på det snabbaste hastighetsläget finns det en risk att din 3D-penna inte kommer att pressa ut ABS-filament. Det här problemet kan lösas genom att du stänger av 3D-pennan och ändrar hastighetsläget till mellan eller långsam hastighet. Slå på 3D-pennan och din 3D-penna kommer att pressa ut ABS.

Vad är ABS-, PLA- eller PETG-filament?

filament-vergelijking-3d-and-print-v2

Vilken typ av filament kan jag använda i 3Dandprints 3D-penna?

Du kan bara använda ABS-, PETG- och PLA-filament med en bredd på 1,75 mm i 3D-pennan 3Dandprint.

Är det möjligt att använda ABS-, PETG- eller PLA-filament?

Du kan använda ABS-, PETG- eller PLA-filament. Innan du byter från PLA till ABS eller PETG-filament, eller omvänt, rekommenderar vi dig att ta ut filamentet ur 3D-pennan. När 3D-pennan är tom kan du pressa ut ett nytt filament. Detta förhindrar att 3D-pennan blir igentäppt.

Kan jag återanvända ett använt filament?

Det är inte möjligt att återanvända ett filament. När filamentet är uppvärmt har det inte längre rätt form för att passa i 3D-pennan.

Varför sticker vit filament ut från min 3D-penna när jag börjar använda den?

Det är normalt att det kommer ut vit filament från din 3D-penna när du börjar arbeta med din 3Dandprint 3D-penna för första gången. Varje enskild 3D-penna testas i fabriken innan den säljs i butiken. Vit filament används för att testa om din 3D-penna fungerar som den ska. Efter några sekunder är all vit filament ute och den färg du valt kommer ut från 3D-pennan!