Hur skär jag bort filamentet på rätt sätt?

Se till att du skär filamentet rakt när du tar bort filamentet från 3D-pennan. Om du inte skär filamentet efter att du har tagit bort filamentet från 3D-pennan eller om du klipper det diagonalt, finns det en risk att 3D-pennan kan bli igentäppt när du återanvänder filamentet.

Comment on this FAQ