Kommer 3D-pennan att fortsätta vara varm i onödan när den inte används?

Nej, 3D-pennan stängs automatiskt av efter 2 minuter om 3D-pennan inte används. När du trycker på på/av-knappen kommer 3D-pennan att slås på och värmas upp igen.

Comment on this FAQ